NORMAN意风诺曼 NMC-01意式极简皮床

  • 品牌: EF-NORMAN 意风诺曼
  • 搭配风格: 意式极简/现代
  • 发货地: 中国北京
  • 适用场景: 卧室
  • 产品材料: 全皮或者半皮(床头床身接触面真皮)
  • 产品规格: 1.5/1.8(可做储物箱体)